Tidak Ada Paksaan

Ketika semua menjadi ketika
Jika tidak ada jika

Maka memburu maka
Walaupun harus walaupun
Akhirnya memang akhirnya
Hanya sekedar hanya

Memang bukan memang
Entah menggenggam entah

Apa itu apa
Kenapa ada kenapa
Mengapa ikut mengapa
Bagaimana membunuh bagaimana

Kemana lari kemana
Jalan terus jalan...

Buntu pada buntu.